UNDANG-UNDANG PRIBIZCO

Pendedahan dan Penafian Risiko PRIBIZCO

Kami akan mengambil langkah yang wajar untuk memastikan ketepatan maklumat yang diberikan oleh laman web ini, termasuk produk yang adil, namum semua pengguna laman web ini harus mengetahui:

1.Laman web tidak menjamin atau menunjukkan ketepatan, kelengkapan dan ketepatan masa maklumat dan produk berkaitan. Semua maklumat harus diberikan adalah betul, dan tidak akan dijamin kecuali bahawa undang-undang yang berlaku ditentukan dan tidak dapat dikecualikan untuk disekat atau pengubahan.

2.Pengguna laman web ini mengakui dan bersetuju bahawa sebarang pelaburan dalam saham dan produk kewangan lain yang serupa akan mempunyai tahap ketidakpastian tertentu, bergantung pada sifat pelaburan ini. Risiko adalah unik. Pelaburan sekuriti mungkin mengalami penurunan nilai, yang boleh menyebabkan anda kehilangan semua pelaburan anda.

3.Prestasi masa lalu mana-mana produk kewangan bukanlah jaminan prestasi masa depan. Sejarah tidak boleh ditafsirkan sebagai pernyataan atau tersirat bahawa prestasi atau trend masa lalu akan menjaminkian prestasi masa depan.

4.Pengguna laman web ini juga perlu mengetahui bahawa laman web ini tidak akan memberikan nasihat kewangan kepada individu dan syarikat kewangan. Laman web ini mengesyorkan agar pengguna tidak membuat keputusan pelaburan berdasarkan maklumat dan produk berkaitan di laman web ini tanpa berunding perdagang profesional. Bagi sebilangan pengguna laman web, transaksi mungkin tidak sesuai.

5.Kewajiban pihak ketiga yang menggunakan informasi di laman web kami akan menerimakan tindakan undang-undang yang sesuai. Tertakluk pada terma dan syarat di atas, PRIBIZCO tidak akan bertanggungjawab atas penggunaan laman web ini dan sebarang maklumat yang digunakan oled pihak ketiga dalam laman web ini untuk menbina sebarang hasil, keuntungan atau kerugian keuntungan, atau kerosakan tidak langsung, khas atau cagaran.

6.Gangguan, kegagalan atau ketidakupayaan sementara untuk menggunakan laman web,ini akan menyebabkan maklumat dan produk yang berkaitan tidak tepat, tidak diakses atau tidak lengkap, laman web tidak bertanggungjawab untuk ini.

7.Kami tidak mengambil langkah-langkah untuk mengesahkan ketepatan, kualiti atau kebolehpercayaan produk, maklumat atau perkhidmatan yang diberikan oleh pihak ketiga di laman web ini. Oleh itu, untuk produk, maklumat atau perkhidmatan seperti itu, kami tidak memberikan jaminan, tidak menanggung sebarang tanggungjawab, dan memikul tanggungjawab dalam undang-undang yang berkaitan. Undang-undang peraturan memberikan pengecualian maksimum untuk tanggungjawab yang terlibat.

8.Perkhidmatan atau produk yang disertakan atau disebutkan dalam laman web ini yang melanggar undang-undang dan peraturan tempatan, penduduk negara, negeri atau wilayah tersebut tidak akan dapat menggunakan perkhidmatan atau produk tersebut

9.Laman web ini tidak menjamin bahawa tidak akan ada gangguan atau kelewatan, atau serangan virus atau unsur berbahaya yang lain. PRIBIZCO berhak untuk mengubah semua maklumat yang disediakan di laman web ini dan di laman web ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.