UNDANG-UNDANG PRIBIZCO

Klausa Privasi PRIBIZCO

Klausa privasi ini adalah klausa privasi yang menyatakan bahawa privasi data pelanggan yang diterima dalam laman web, PRIBIZCO www.pribizco.com. Privasi data pelanggan adalah faktor penting, dan PRIBIZCO menegaskan untuk memberi keutamaan tinggi dan melindungi data yang diberikan. Seperti yang dinyatakan dalam pernyataan privasi, pembukaan akaun atau akaun promosi di mana-mana laman web PRIBIZCO www.pribizco.com atau subsitusnya bermaksud bahawa anda bersetuju dengan PRIBIZCO untuk menggunakan, menerimakan dan memproseskan maklumat peribadi pelanggan.

Kegunaan Informasi Peribadi
Setelah anda membuka akaun di PRIBIZCO, kami akan menerimakan maklumat anda untuk mengesahkan identiti anda dan membukakan akaun transaksi untuk anda. Maklumat peribadi ini akan membantu kami untuk memberi perkhidmatan dan sokongan yang terperinci. Beberapa maklumat yang kami kumpulkan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, nama Anda, maklumat hubungan, alamat surat, alamat e-mel, nombor telefon, data pengenalan diri, nombor pasport, nombor cukai atau nombor pengenalan, dan maklumat lain yang mungkin diperlukan. Maklumat lain yang dikumpulkan akan dijelaskan dalam pendaftaran kami, yang mungkin berubah dari semasa. PRIBIZCO mengumpulkan maklumat dari alamat Protokol Internet (IP) anda, jenis penyemak imbas, sistem operasi, cap waktu, transaksi, dan Penyedia Perkhidmatan Internet (ISP). Sekiranya anda membuat keputusan untuk menutup akaun anda di PRIBIZCO, kami akan menyimpan maklumat anda menghantaran mesej yang sesuai untuk anda. Kami akan menghubungi anda dari semasa ke semasa untuk berkongsi maklumat terkini atau aktiviti promosi platform ini. Anda berhak untuk menjelaskan bahawa anda tidak perlu menerima maklumat atau promosi.

Cookie
Cookie adalah fail teks kecil yang disimpan di komputer pelawat, telefon bimbit, atau peranti lain untuk tujuan rakaman. Cookie akan menghantar maklumat kembali ke laman web asal atau ke laman web lain yang mengenal pasti Cookie. Cookie boleh kekal disimpan di dalam komputer anda sehingga anda menghapusnya, atau bersifat sementara (ini disebut Cookie sesi) sehingga anda menutup penyemak imbas. Cookie juga boleh menjadi Cookie pihak pertama yang disiapkan oleh laman web yang dikunjungi, atau Cookie pihak ketiga yang disiapkan oleh laman web selain dikunjungi. PRIBIZCO juga dapat menggunakan penyedia perkhidmatan luaran bebas untuk mengesan penggunaan lalu lintas rangkaian.

Pencegahan Kemalangan
PRIBIZCO menggunakan teknologi penyulitan lapisan komunikasi selamat (SSL) untuk melindungi maklumat yang anda memberikan. Teknologi ini digunakan dalam komunikasi anda dengan kami untuk mengelakkan maklumat anda dipintas. Pelayan kami meengawal dan menggunakan firewall untuk melindungi maklumat anda dengan lebih baik.

Berkongsi Maklumat Dengan Anak Syarikat Kami
PRIBIZCO tidak akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan anak syarikat melainkan anda bersetuju dengan ini. Anak syarikat kami termasuk syarikat yang dimiliki oleh PRIBIZCO, syarikat di mana PRIBIZCO mempunyai saham dan pembahagian saham awam yang dimiliki oleh PRIBIZCO.

Perkongsian Maklumat Dengan Pihak Ketiga.
PRIBIZCO tidak akan mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga melainkan anda mempunyai persetujuan eksplisit anda. Kemungkinan pihak ketiga untuk mendedahkan maklumat termasuk berkongsi maklumat peribadi anda dengan syarikat yang tidak berkaitan untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik. Syarikat yang tidak berafiliasi dengan PRIBIZCO menjaga kerahsiaan maklumat yang dikongsi dengan mereka. Penggunaan maklumat akan dipandu oleh PRIBIZCO. PRIBIZCO hanya akan menyimpan maklumat anda dan tidak akan menjual maklumat anda kepada pihak ketiga.

Pembetulan Penyataan Privasi
Kami boleh membetulkan isi pernyataan semasa. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai peraturan privasi PRIBIZCO, anda dinasihati untuk menghubungi kami.