Pengurusan Akaun PAMM / MAM

Pengurusan Akaun PAMM / MAM

PAMM (sistem pengurusan pengagihan peratusan) dan MAM (sistem pengurusan pelbagai akaun), pengurus menguruskan akaun-akaun pelabur menggunakan sistem ini. Pelanggan boleh menikmati perdagangan cepat, cekap dan tepat dengan memberi kebenaran pengurus untuk melabur. Keuntungan akan mengagihkan kepada Pelabur dan pengurus akaun mengikuti peratus yang dipersetujui.

Hubungi Pengurus Akaun Kami Untuk Mengetahui Lebih Lanjut Mengenai PAMM / MAM

Pengurusan PAMM

PAMM adalah 100% = 10% + 20% + 20% + 30% + 20%
1.PAMM adalah pengurusan keuntungan dan bahagi dalam jumlah peratusan.
2.Pelabur dan pengurus pengurusan PAMM mengagihkan keuntungan mengikut bahagian yang dipersetujui.
3.Pelabur akan mendapat manfaat daripada persetujuan membenarkan pengurus PAMM berdagang menggunakan akaun dia. Kebijaksanaan dan pengalaman perdagangan dari pengurus PAMM akan menlaksanakan perdagangan yang stabil.
4.Pengurus PAMM akan mendapat yuran pengurusan akaun.
5.Kebanyakan broker akan memberikan profil pengurus PAMM untuk para pelabur dan mengumpulkan jumlah perlaburan tersebut. Jumlah Perlaburan and didagangankan oleh pengurus PAMM.
6.Pengurus PAMM dibenarkan untuk mengawal dagangan pelabur.
7.Pengawalan and peraturan dagangan mestilah disetujui oleh pelabur dan pengurus akaun sebelum memulakan perdagangan.

Pengurusan MAM

MAM adalah Jumlah Bayangan dari Akaun Pelabur
1.MAM bermaksud Multiple Account Manager dan sebarang perdagangan dan keuntungan yang dibuka oleh akaun induk akan diedarkan secara automatik di antara akaun pelabur.
2.Walaupun akaun PAMM memperuntukkan perdagangan berdasarkan peratusan jumlah ekuiti, akaun MAM memberi pengurus wang lebih banyak fleksibiliti semasa untuk mengawal akaun pelabur.
3.Apabila deposit atau pengeluaran dibuat ke akaun pelabur, baki akaun juga akan berubah.
4.Pengurus MAM dibenarkan untuk menetapkan jumlah lot yang akan diperdagangkan oleh setiap akaun pelabur, untuk menyesuaikan perkhidmatannya daripada profil risiko pelabur.

Pengurusan MAM

8 Strategi Utama PAMM / MAM

1.Lot Ekuiti Strategi
Menggabungkan semua ekuiti pelanggan menjadi satu dana dan membolehkan pengurus wang mengagihkan perdagangan bergantung pada peratusan jumlah sumbangan kumpulan oleh setiap akaun pelabur.
2.Lot Share Strategi
Perdagangan diedarkan berdasarkan baki pelanggan dan bukannya ekuiti. Oleh itu, untung dan rugi kedudukan terbuka semasa tidak diambil kira semasa mengagihkan perdagangan.
3.Tunai Ekuiti Strategi
Strategi ini tidak mengedarkan perdagangan secara langsung ke akaun setiap pelabur. Perdagangan diletakkan terus dari akaun Pengurus di mana keuntungan atau kerugian akan diedarkan berdasarkan peratusan jumlah sumbangan kumpulan oleh setiap akaun pelabur.
4.Jumlah Strategi
Pedagang boleh memilih untuk menyalin secara positif atau sebaliknya. Akaun pelabur boleh memperuntukkan sebarang dagangan terbuka berdasarkan peratusan dalam akaun utama.
5.Modul Peratusan Strategi
Akaun Utama akan menetapkan keuntunganMaksimum, sementara akaun pelabur akan mendapat bahagian secara peratusan yang dipersetujui. Sekiranya ada akaun pelabur dibekukan, akaun Master harus menukar nisbah peratusan dari baki akaun pelabur.
6.Pengganda Saiz Lot Strategi
Akaun utama adalah sama dengan Jumlah Saiz Lot akaun pelabur. Akaun Utama akan memperuntukkan dagangan terbuka pada setiap akaun pelabur melalui nisbah pengganda.
7.Lot Copytrade Tetap Strategi
Akaun Utama akan menetapkan jumlah lot untuk semua akaun pelabur. Sebarang dagangan adalah lot tetap di akaun utama dan akaum pelabur.
8.Peratusan Ekuiti Strategi
Peruntukan daripada Perdagangan Copytrade akan diedarkan berdasarkan peratusan ekuiti.