Sistem Leverage Fleksibel

Ekuiti FOREX EMAS PERAK/KOMODITI/STOK INDEK
0-500 1000 200 100
500-5,000 500 200 100
5,000-50,000 400 200 100
50,000-100,000 200 200 100
100,000+ 100 200 100

Carta Sistem Leverage Fleksibel

Penyesuaian Sistem Leverage Fleksibel akan membuat penyesuaian merujuk berdasarkan ekuiti akaun. Dalam kes ini, sistem perdagangan PBFX secara automatik akan menyesuaikan leverage berdasarkan ekuiti akaun untuk setiap pelanggan.
Leverage Fleksibel berkesan untuk menstabilkan Akaun Pelanggan semasa tempoh ketegangan tinggi.
Pelaksanaan Leverage Fleksibel akan berkuatkuasa pada 13 JAN 2020.
Pelanggan boleh menggunakan Floating Fleksibel untuk semua akaun.
Perkhidmatan Leverage Fleksibel kami adalah percuma dan eksklusif untuk pelanggan kami sahaja.
Leverage Fleksibel membolehkan pelanggan mempunyai penyelesaian yang fleksibel berdasarkan keperluan margin dan keadaan untuk mengurangkan risiko perdagangan.