PRIBIZCO
Program Akaun Selamat

Objektif Program :

1.Memastikan pelanggan berdagang dengan lebih selamat and risiko yang rendah.
2.Pelanggan boleh menggunakan deposit bonus dalam Akaun Keselamatan untuk meneruskan perdagangan jika akaun trading dia mengalami stop out.
3.Program ini akan tamat pada tarikh 30Jun2020.

Click To Apply >>

Program Butiran:

1.Tarikh Program bermula 23JAN2020.
2.Program ini ialah hkas untuk Akaun Standard .
3.Minimum deposit ialah USD 100.
4.Akaun Selamat boleh digunakan untuk perdagangan jika akaun standard mengalami stop out.
5.Pakej :
Pakej Deposit (USD) Akaun Keselamatan
A 100-999 50% Dari Deposit
B 10,000 100% Dari Deposit
6.Akaun Keselamatan menggunakan leverage 1:200

Prosedur Program:

1.Cara penyertaan Program

Pelanggan mesti hantar Email kepada khidmat pelanggan (customer_service@pribizco.com) dan Akaun Selamat akan aktif dalam masa 24 jam.
Format Email:

Tajuk: Akaun Selamat
MT4 Akaun: 300XXX
Nama Pelanggan: XXXXXX
Jumlah Deposit: USD 1X,XXX
Dokumen: Bil Air dan Elektrik atau Bil Telefon Terkini (Untuk Pelanggan Baru sahaja)
2. Penggunaan Akaun Selamat

Pelanggan boleh menggunakan deposit dalam Akaun Akaun Selamat untuk meneruskan perdagangan jika akaun trading dia mengalami Stop Out. Pelanggan mesti hantar email kepada khidmat pelanggan sebelum berdagang.
Format Email:

Tajuk: Penggunaan Akaun Selamat
MT4 Akaun: 300XXX
Nama Pelanggan: XXXXXX

 

Terma dan Syarat

1.Pemindahan dalaman antara akaun perdagangan tidak dianggap sebagai deposit dan tidak berhak mendapat Akaun Selamat.
2.Pelanggan untuk Program ini tidak boleh guna akaun yang sama untuk menyertai program atau aktiviti lain.
3.Tiada Afiliasi akan diberikan kepada Broker.
4.Kalau Pelanggan membuat pengeluaran dari Akaun trading, deposit dalam Program Akaun Selamat akan dikurangkan mengikut ratio.
5.Setiap pelanggan dibernarkan untuk mendapat satu Akaun Selamat. Akaun Selamat boleh dikongsi antara beberapa akaun perdagangan. (Peringatan: Jumlah dana selamat adalah kumulatif).
Contohnya:
a.$ 2.000 bahagi serata kepada dua dan depositkan dalam dua akaun atas nama yang sama, dengan jumlah $ 1,000 untuk setiap akaun. Pelanggan boleh memohon Pakej A untuk Akaun Selamat. Jumlah $ 1,000 akan dikreditkan ke dalam Akaun Selamat. ($ 500 untuk Akaun A dan $ 500 untuk Akaun B)

b.b)Pelanggan Deposit $ 1,000 dalam akaunnya, memohon Pakej A untuk Akaun Selamat iaitu 50%, jumlah $ 500. Pelanggan mengalami kerugian 85% atau lebih.
Pilihan 1: Aktifkan Akaun Selamat.
Pilihan 2: Tidak mengaktifkan Akaun Selamat. Pelanggan dibernarkan untuk mendeposit $ 1,000 lebih banyak ke akaun yang sama dan memohon Akaun Selamat. Jumlah Bonus Akaun Selamat adalah kumulatif dan PRIBIZCO akan menambahkan bonus 50%/ $500 dalam Akaum Selamat pelanggan tersebut.
6.Pengeluaran akan mengurangkan jumlah Akaun Selamat. Akaun Selamat diaktifkan dan bonus akan diberikan berdasarkan jumlah deposit bersih dalam akaun perdagangan pelanggan.
Contohnya:
a)Pelanggan mengeluarkan $900 daripada jumlah deposit pelanggan $ 1,000. Deposit bersih pelanggan pada masa ini adalah $ 100, setelah pelanggan mengalami pemberhentian atau kerugian 85% dan ke atas, mengaktifkan Akaun Dana Selamat, dana selamat akan disesuaikan menjadi $ 50. Setelah kerugian 85% dan ke atas dialami dalam akaun perdagangan, Akaun Selamat dapat diaktifkan melalui aplikasi melalui e-mel aktif). Perkhidmatan pelanggan akan mengaktifkan Akaun Selamat.
Kandungan Emel:
After client encountered stop-out or a loss of more than 85%,send email to customer service
content:
i.Nombor MT akaun perdagangan
ii.Aktif Akaun Selamat
iii.Perkhidmatan pelanggan mengaktifkan Akaun Selamat.
iv.Pelanggan dibernarkan berdagang menggunakan Akaun Selamat.
7.Jumlah maksimum keuntungan yang dibernarkan untuk pengeluaran keuntungan dari Akaun Selamat ialah sama dengan jumlah Bonus Akaun Selamat .
Contohnya:
Jumlah Akaun Selamat adalah $ 500. Pelanggan berdagang dan mendapatkan keunutungan sebanyak $600, Pelanggan akan mendapatkan jumlah $ 500 + $ 600. Walaupun Pelanggan mempunyai $1,100 di dalam Akaunt Selamat, maksimum pengeluaran adalah $ 500 sahaja.
8.8)Pelanggan boleh memilih pengaktifan Akaun Selamat untuk satu atau beberapa akaun perdagangan.
Contohnya:
a.Apabila pelanggan mengalami kerugian 85% (Stop Out)dan ke atas di akaun A. Pelanggan dibernarkan untuk mohon pengaktifan Akaun Dana Selamat.

b.b)Apabila Pelanggan memiliki akaun A, B, C, D, E. Stop out berlaku di dalam akaun A dan B, pelanggan boleh memilih untuk mengaktifkan Akaun Selamat juga, kami akan mengirakan jumlah Bonus Akaun Selamat untuk deposit bersih di akaun A dan B untuk pengaktifan Akaun Selamat.
9.Pengurangan Akaun Selamat dikirakan berdasarkan jumlah pengeluaran.
Contohnya:
Apabila Akaun Selamat dengan jumlah $ 500 dan mendapatkan keuntungan dari perdagangan $ 100, pelanggan memohon pengeluaran $ 50. (Pengeluaran $ 50 = 50% dari keuntungan $ 100). Ini akan mengurangkan jumlah Akaun Selamat sebanyak 50% iaitu $ 250. Akaun Selamat akan mempunyai baki $ 250 selepas proses pengeluaran.
10.Jika PRIBIZCO mendapati bahawa pelanggan telah menyalahgunakan atau mencuba untuk menyalahgunakan peraturan program, syarikat kami berhak menggantung atau menolak semua manfaat dan rizab hak untuk menyahaktifkan akaun pelanggan jika perlu (termasuk melarang melakukan transaksi, menutup perintah, pengeluaran.
11.Pelanggan perlu membaca peraturan untuk memahami dan bersetuju dengan terma dan syarat sebelum menyertai program ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi khidmat pelanggan dan pengurus akaun kami terlebih dahulu untuk sebarang pertanyaan.
12.PRIBIZCO mempunyai hak untuk mengubah kandungan dan syarat program tanpa notis terlebih dahulu kepada pelanggan.